Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

LELBA priekšnieces ziņojums paplašinātās pārvaldes sēdei Bostonā 2014. gada 13. martā

“Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu – to Es jums došu!” (Ech 36:26)

“Un mācekļi kļuva prieka un Svētā Gara pilni.” (Apd 13:52)

Ik rītu ceļamies ar vislielākajām cerībām un Dieva dotām iespējām. Katram no mums, kas kopā esam LELBA, ‘pieder’ Dieva apsolījums! Kristus aicinājums visdažādākajos apstākļos un caur visām pārmaiņām celt Dieva valstību tur, kur esam aicināti kalpot: savās draudzēs, pildot mums uzticētos amatus. [...]

Publicēts 26|03|2014
Prāveste
Lauma Zušēvica

Lūgsim par Ukrainu

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Mūsu Baznīcas kopumā un it īpaši arī LELBA vārdā izsakām mūsu vienotību ar cilvēkiem Ukrainā, kas pašreiz cieš brutālu okupāciju un tālejošus draudus.
Zinām mūs šajā ziņā vienotus ar daudziem kristiešiem pasaulē, kā to izteicis, piemēram, Pasaules Baznīcu Apvienības ģenerālsekretārs Dr. Olav Fykse Tveits. [...]
Publicēts 04|03|2014
Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
Prāveste Lauma Zušēvica

Toronto Sv. Jāņa draudzei lieli svētki

Draudze, kura šogad svin savu 65. pastāvēšanas jubileju, rīt, 9. februārī, svētku gavilēs pieskandinās savu mīļo dievnamu, kurš, Dieva pasargāts, stalti stāv nu jau veselus 50 gadus! Divi apaļi un nozīmīgi skaitļi ne tikai Toronto Sv. Jāņa draudzes saimei, bet arī visai LELBA saimei. Šajās jubilejās sirdīs līksmojam līdzi, jo ne vienam vien visā LELBA mūsu atmiņu stāsti ved tieši uz Sv. Jāņa baznīcu un draudzi.

Sveicam Sv. Jāņa draudzes mācītājus, prāv. emer. Dr. [...]
Publicēts 09|02|2014

Ieva Puriņa tiks ordinēta mācītājas amatā Rīgā

Svētdien, 9. februārī, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis ordinēs LELBĀL diakoni un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) valdes locekli Ievu Puriņu par luterāņu mācītāju.

Šis būs patiesi vēsturisks notikums. Ieva Puriņa kļūs par pirmo sievieti mācītāju, kas kalpos par mācītāju Latvijā pēc 20 gadu pārtraukuma. -Pārņemts no Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības mājas lapas. [...]

Publicēts 09|02|2014

Ieskats 2014. gada Baznīcas gadagrāmatā

Reformācijas 500 gadu svinības 2017. gadā vairs nav aiz kalniem. Tādēļ, sākot ar šī gada Baznīcas gadagrāmatu, ir paredzēts ielūkoties Reformācijas lielajās tēmās, skatoties caur mūsu laikabiedru - garīdznieku, draudžu darbinieku un draudžu locekļu acīm.

Varbūt jau kādreiz būsiet dzirdējuši trīs ar reformāciju saistītos terminus latīņu valodā - Sola Scriptura (tikai Svētie Raksti), Sola Gratia (tikai žēlastība), Sola Fide (tikai ticība). [...]

Publicēts 28|01|2014
LELBA pārvalde

Ziedojumi Zolitūdes traģēdijā cietušajiem

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Uzzinot par traģēdiju Zolitūdē, Latvijā, esam bijuši domās un lūgšanās ar visiem, kas cieta, kas bija sērās un arī ar tiem, kas tieši krīzes laikā sagādāja palīdzību cietušajiem. Mūsu mājas lapā parādījās ziņas, ka tikām aicināti visefektīgāk ziedot caur ziedot.lv. Zinām, ka vairākas mūsu draudzes tā arī darīja un uzreiz ziedoja. [...]

Publicēts 11|01|2014
Prāveste
Lauma Zušēvica

Gana raksts

2013. gada Kristus piedzimšanas svētkos,‌‌‌ ievadot anno Domini 2014

‌Bet es - Dieva tuvumā man ir labi! 
‌73. psalma 28. pants - 2014. gada lozungs

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

2014. gada lozungs “Dieva tuvumā man ir labi” skaisti parāda dažas mūsu Bībeles tulkojumu iezīmes, to dažādību un vienotību. 1965. gada tulkojumā lasām: “Bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums. [...]

Publicēts 17|12|2013
Archibīskaps
Elmārs Ernsts Rozītis

Baltā aploksne Ziemassvētku eglītē

Tā ir maza, pavisam vienkārša balta aploksne, kas jau divdesmit gadus gandrīz vai slepus parādās kādas ģimenes Ziemassvētku eglītē. Tas viss bija sācies tādēļ, ka viens vīrs ne jau ienīda Ziemsvētkus, bet ticēja svētku dziļākai un patiesākai nozīmei, tādēļ necieta to, kā komerciālisms bija arī viņu padarījis par nevajadzīgu dāvanu pircēju tiem, kas paši īsti negribēja to, kas viņiem tika dāvināts. [...]

Publicēts 17|12|2013
Prāveste
Lauma Zušēvica

LELBĀL laju kursi šī gada oktobrī

LELBA XIII Sinodē izskanēja aicinājums atjaunot LELBA draudžu darbinieku - laju kursus, kas sagatavotu neordinētus draudžu darbiniekus draudžu garīgās dzīves vadīšanai un uzturēšanai - gan draudzēs, kur uz laiku nav mācītāja, gan draudzēs kalpojošo mācītāju atbalstam. LELBA un LELBĀL draudzēs šāda nepieciešamība kļūst arvien lielāka. Tādēļ no 23. līdz 27. [...]

Publicēts 02|12|2013
Prāvesti
Kārlis Žols un Anita Vārsberga-Pāža

Māc. Gija: Annas Irbes uzdrīkstēšanās doties uz tālo Indiju manī atstāja lielu iespaidu

Ar lielu prieku gribēju paziņot, ka šī gada 23. novembrī man būs iespēja doties uz Indiju, lai apmeklētu mūsu Baznīcas ārmisijas centrus un paliktu tur divus mēnešus. Šajā gadā, kad notika manas ordinācijas eksaminācija, prāv. Lauma Zušēvica man jautāja, kas ir tas lauks mūsu LELBA aktivitātēs, kur es gribētu palīdzēt. Un mana atbilde bija, ka ārmisijas darbs manī ir radījis dziļu interesi, kopš es iesāku savas studijas Teoloģijas fakultātē Rīgā. [...]

Publicēts 27|11|2013
Mācītāja
Gija Galiņa
<1112

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Decembris
Tie, kas staigā tumsībā, kam nav gaišuma, - tie lai uzticas Kunga vārdam un paļaujas uz Dievu!
Jesajas 50:10

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »