Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Ārmisijas nozare

Ārmisijas darbs Indijā šobrīd notiek Indijas dienvidu daļā Tamil Nadu ciematos, Tiruhirapalli tuvumā. Misijas ietvaros tiek gādāts par vietējo ļaužu garīgām un praktiskām vajadzībām. Uz vietas dzīvojošie evaņģēlisti un mācītājs aprūpē vairākas draudzes, kur sniedz garīgu un pastorālu aprūpi grūtībās un krīzē nonākušiem iedzīvotājiem. Misijas ietvaros ir izveidota patvēruma mītne zēniem, kas nāk no īpaši trūcīgām ģimenēm, kā arī M. Stīvenas atbalsta centrs sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē un dzīvo trūkumā.

Ārmisijas nozare gādā par LELBA draudžu izglītošanu un iesaistīšanu līdzekļu vākšanā un ārmisijas atbalstīšanā, kā arī pārredz ievākto līdzekļu sadali. Ārmisijas nozare arī sadarbojas ar LELB misijas padomi Latvijā un Violetu Stevenu (Violet Stephen), Annas Irbes ev. lut. misijas prezidenti, lai rūpīgi apsvērtu iespējas, kā pēc iespējas labāk turpināt šo darbu nākotnē.

Ārmisijas nozares kasieres pienākumus pilda māc. Daina Salnīte. Čeki rakstāmi uz "LELBA Indijas ārmisijai". Ziedojumus, lūdzu, sūtīt māc. Dainai Salnītei:

208 East St
Lenox, MA 01240
USA
Tālr. (413) 329-5586
Dsalnitis@aol.com

 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »