Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Pārvalde

Priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš, Indianapoles draudzes mācītājs – glazdins@indy.rr.com

Priekšnieka garīgais vietnieks prāv. emer. Dāvis Kaņeps, Statistikas nozares vadītājs, Hamiltonas Kristus draudzes mācītājs – daviskaneps@gmail.com

Priekšnieka laicīgā vietniece un sekretāre Baiba Liepiņa (Vidienes apgabals) – liepinsbaiba@yahoo.com

Kasieris Andris Celcherts – andris.celcherts@att.net, 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107

Garīgie pārvaldes locekļi:
Prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs, Teoloģijas nozares vadītājs, Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs – fritz.kristbergs@sympatico.ca

Māc. Dāgs Demandts, Jaunatnes nozares vadītājs, Informācijas nozares vadītājs, Mineapoles - St. Paulas draudzes mācītājs – dagdemandt@hotmail.com

Laicīgais pārvaldes loceklis:
Voldemārs Pelds (Vidienes apgabals), Namturības nozares vadītājs – wally@pelds.com

NESASTĀV PĀRVALDĒ

Revīzijas komisija
Ingrīda Jansone
Uldis Pūliņš
Mārtiņš Pūtelis
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »