Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) archīva materiāli

Periodiski izdevumi:

·         Avots Prērijā (1951-55)

·         Awots (Rīga, 1905-15)

·         Baznīcas gada grāmatas 1949-

·         Baznīcas kalendārs (LELB) 1940-92 - nepilnīgs)

·         Bitītes (nepilnīgs)

·         Bitītes kalendārs (1954-59)

·         Ceļa Biedrs (1956-2012)

·         Ceļa Zīmes

·         Ceļš (1936-41, 1988-2004)

·         Ceļš, Patiesība un Dzīvība

·         Dzimtenes Balss

·         Dzimtenes kalendārs (1979-87 - katoļu, Zviedrijā)

·         Dzirkstele

·         Gaisma

·         Jaunais Laikmets

·         Jaunatnes Ceļš

·         Kristietis

·         LELBA Ziņas (1979-2011)

·         LELDAA Apkārtraksts (1958-75)

·         Mājas Draugs

·         Mūžīgās ilgas (1934-38)

·         Pie Svētavota (1945-58)

·         Sējējs

·         Svētdienas Rīts (1924-40, 1990-97)

·         Treji Vārti

·         Vaga

·         Vēstnesis

·         Vēstule Brālim (1949-1998 - mācītāju brālības Auseklisapkārtraksts)

·         Zelta Rīts (Ziemeļkalifornijas latv. reliģisks - nacionāls izd.)

Grāmatas:

·         Bībeles

·         Dziesmu grāmatas

·         Konversācijas vārdnīca I-III (1906-1911)

·         Latviešu konversācijas vārdnīca I (1928) - XXI (1940) - trūkst 8. sēj.

·         Literatūras un reliģiskas grāmatas, ko izdevuši latviešu mācītāji un LELBA

·         Cittautu autoru darbi par Latvijas Baznīcu un mācītājiem

Vāki ar protokoliem, utt:

·         Apgabali - Austrumu, Kanādas, Rietumu, Vidienes

·         Apgāda nozares kases grāmata

·         Ārmisijas nozare

·         Dāmu komitejas

·         Ērģeļu dienas

·         Jaunatne, Jaunekļu un jauno sieviešu kristīgā savienība

·         Laju sagatavošanas kursi

·         Latv. baznīcas pārvalde ASV apkārtraksti 1950-58

·         LELBAs apgabali - Austrumu, Kanādas, Rietumu, Vidienes

·         LELBAs satversme

·         LELBĀL darbības noteikumi

·         LELBĀL un LELBA noteikumi un fondi - māc. Sarma Eglīte 2004

·         LELBAs palīdzības darbs Latvijai

·         LELDAAs protokoli 1958-75

·         LELDAA/LELBA Sinode

·         Māsu draudzes

·         No avīzēm izgriezumi

·         Pārvalde J. Robiņš

·         Rītdienas fonds

·         Svētdienas skolas

·         Teoloģijas nozare

·         Virsvalde - BV un Rev. kom. protokoli

Mācītāji - dažādas ziņas par mācītājiem un mācītāju archīvi

Draudzes - par draudzēm un draudžu archīvi

·         Vāki ar foto no baznīcām, draudzēm, mācītājiem

·         Aijovas latv. ev. lut. draudze

·         Argentīnas latv. ev. lut. Augšāmcelšanās draudze

·         Bostonas latv. ev. lut. Trimdas draudze

·         Bostonas latv. ev. lut. Trīsvienības draudze

·         Bukskauntijas un apkārtnes latv. ev. lut. draudze

·         Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas draudze

·         Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze 

·         Deitonas latv. ev. lut. draudze

·         Denveras latv. ev. lut. draudze

·         Detroitas ev. lut. Kristus draudze

·         Detroitas latv. ev. lut. Sv. Pāvila draudze

·         Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. draudze

·         Džamaika Plains Trīsvienības draudze Bostonā

·         Elizabetes - Ņuarkas latv. ev. lut. draudze

·         Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze

·         Filadelfijas un apkārtnes latv. ev. lut. draudze

·         Grandrapidu latv. ev. lut. draudze

·         Grandrapidu ev. lut. Vienības draudze

·         Hamiltonas Kristus draudze

·         Indianapoles latv. ev. lut. draudze

·         Kalamazū latv. ev. lut. Apvienotā draudze

·         Kalgarijas latv. ev. lut. draudze

·         Karakasas ev. lut. Augšāmcelšanās draudze

·         Klīvlandes Apvienotā latv. ev. lut. draudze

·         Klīvlandes latv. ev. lut. Mārtiņa Luteradraudze

·         Kolumbus latv. ev. lut. draudze

·         Lansingas latv. ev. lut. draudze

·         Linkolnas latv. ev. lut. draudze

·         Londonas latv. ev. lut. draudze

·         Longview latv. ev. lut. draudze

·         Los Angelosas Miera draudze

·         Madisonas Mārtiņa Lutera kopa

·         Mančesteras latv. ev. lut. draudze

·         Milvoku Sv. Trīsvienības ev. lut. draudze

·         Mineapoles latv. ev. lut. Kristus draudze

·         Minnepoles – St. Paulas latv. ev. lut. draudze

·         Montreālas ev. lut. Trīsvienības draudze

·         Ņubrunsvikas un Leikvudas latv. ev. lut. draudze

·         Ņujorkas latv. ev. lut. draudze

·         Oaklandes latv. ev. lut. draudze

·         Omahas latv. ev. lut. draudze

·         Oregonas latv. ev. lut. draudze

·         Otavas latv. ev. lut. Miera draudze

·         Pokipsijas un apkārtnes latv. ev. lut. draudze

·         Saginavas latv. ev. lut. draudze

·         Senatobijas latv. ev. lut. Sv. Pāvila draudze

·         Sirakūzas Kristus ev. lut. draudzes Reģistrs

·         Sv. Katerīnas latv. ev. lut. draudze

·         Sv. Pāvila draudze Čikāgā

·         Takomas latv. ev. lut. draudze

·         Toronto Sv. Andreja ev. lut. draudze

·         Toronto Sv. Jāņa ev. lut. draudze

·         Vankuveras latv. ev. lut. draudze

·         Vašingtonas latv. ev. lut. draudze

·         Vilimantikas latv. ev. lut. draudze

·         Vilmingtonas un apkārtnes latv. ev. lut. draudze

Dažādi archīva materiāli

·         Austrālija

·         Chronoloģiski dokumenti par plaisu dzimtenes Baznīcā 1987, I un II

·         Draudžu dienas, sākot ar 1975

·         Draudžu dienu kasetes, videolentas

·         Dziesmu grāmatas

·         Dziesmu grāmatas emendācija

·         Dziesmu grāmatas materiāli 12/91

·         LELBA - ārlietu konf. Ņujorkā, Daž. sarakste

·         LELBA draudžu darbu pārskati 1975-87, 1988-

·         LELBA Sinodes

·         Mārtiņa Lutera draudzes (Gleason, WI) 1906.g. foto

·         Nometņu laika metriskās grāmatas

·         Senatobijas draudzes foto vēsture

·         Teoloģijas kursi

 

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūlijs
Žēlastībā jūs esat izglābti caur ticibu, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana.
Pāvila vēstule efeziešiem 2:8

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »