Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Viņam lai ir gods un slava!

Nāve ir uzvarēta! Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī Lieldienu cerības un prieka Vēsts!! Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr. Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu – neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?
[...]
Publicēts 15|04|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi pie krusta un augšāmcelšanās brīnumu.
[...]
Publicēts 15|04|2017
LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāvests Gunārs Lazdiņš

LELBA LIRS Nozares Ciešanu laika vēstule

2017. gada 1. martā – Pelnu dienā

Teicami ir iekaist par labu vienumēr. Gal. 4:18

Mīļā LELBA saime!

Klāt ir atkal Kristus Ciešanu laiks, kad sava gara skatu vēršam uz Jēzus ceļu pretī krustam pasaules vienaldzības un alkatības priekšā. Pasaules aizmirsts, apmelots, un atstumts, Kristus nesa netaisnības un pamestības nastu. Kad raugāmies uz krustu, atceramies divas lietas: pirmkārt, Dieva mīlestību, ko pat netaisnība, naids, un nāve neizdzēš mūsu nežēlīgajā pasaulē; un otrkārt, Kristus līdzcietību, kas solidaritātē plūst pie visiem, kam smagas nastas nesamas šajā dzīvē. Sekot Kristum – kā Ciešanu laiks arvien no jauna atgādina – nozīmē, ka esam aicināti pateikties Dievam par Kristus žēlastības veltēm mūsu pasaulei. Bet tas arī nozīmē saredzēt tos, ko Kristus arvien pamanīja un iekļāva savas mīlestības lokā – atstumtos, pieviltos, apmelotos, aizmirstos, neievērotos. Tos, kas šajā pasaulē “neskaitās.” 

  [...]
Publicēts 15|03|2017
LELBA LIRS Nozares vadītāja
Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro
Arhīvs

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit Viņa nav, Viņš ir augšāmcēlies.
Lūkas 24:5-6

Twitter ziņas

Sekojiet mums:
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »