Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Tuvojoties Lieldienu rītam


Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā -
agrā, agrā rīta stundā,‌
‌kad nav vēl pasaule nomodā,
‌bet sen jau nevaru gulēt.

‌Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules.
‌Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt.
‌Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. 
‌Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu.
[...]
Publicēts 23|03|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Pārvērtības!

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja! Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos, alleluja, alleluja. (Lūkas ev. 24:34; Atklāsmes gr. 1:6)

Ciešanu laika stāsts varēja beigties citādāk. Tas varēja noslēgties ar to, kā trīs vīri karājas pie krusta; pirmais kā noziedznieks, kas savās interesēs izmantoja romiešu okupācijas nestabilitāti, otrais – kas bija cīnītājs pret svešinieku apspiestību, nemiernieks, un trešais – nevainīgais, kurš sludināja Dieva valstību. Stāsts varēja beigties ar viņu kauna pilno nāvi. Palestīna varēja atkal būt karalauks, kur impērijas varētu izrādīt savu varu jeb tā varēja būt kā kapsēta, kuru piepildīt ar mocekļu kapiem. Un Jēzus mācekļi varēja līdzināties tik daudziem citiem, dziedot nāves litānijas, nolādot romiešus, pieņemot zvērestus atriebties vai arī, apkārt klīzdami, varētu mēģināt iegūt pārējo simpātijas un atbalstu savai cīņai. Tas viss būtu normāls stāvoklis Palestīnā. Un tā tas būtu noticis, ja stāsts būtu apstājies pie trīs krustiem kalna galā.

[...]
Publicēts 23|03|2016
LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāv. Gunārs Lazdiņš

LELBA DRAUDŽU DIENAS – 40 gadu ceļojums

1975. gada augustā Gaŗezerā Latviešu ev. lut. draudžu apvienība Amerikā pārveidojās par Sinodi – Latviešu ev. lut. baznīcu Amerikā (LELBA). Tanī pašā laikā Gaŗezerā notika pirmās LELBA Draudžu dienas (LDD). Bija skeptiķi, kas par šāda apmēra mūsu baznīcas pasākuma izdošanos šaubījās, bet tas nespēja noslāpēt rīkotāju entuziasmu. Nedēļas garā sarīkojumā piedalījās 552 reģistrēti dalībnieki un nedēļas nogalē to skaits bija pāri 800. LDD korī vien bija ap 200 dziedātāju un Tedis Zieriņš ar palīgiem ieguva ap 600 parakstu petīcijai Aizputes baptistu draudzes mācītāja J. Šmita labā.

[...]
Publicēts 22|03|2016
Archivārs
Juris Pūliņš

Pārdomas Pelnu trešdienā

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū,
Ir Pelnu trešdiena. Pārāk daudz par ko domāt, rakstu pārāk ātri, tomēr Dieva vārdi Joēlam daudz aicina domāt par Dieva žēlastību un kluso laiku, kuŗā ieejam. Tautai, kas tobrīd bija bada priekšā, Dievs Joēla grāmatā sola gandrīz 'neticamo': "Tas Kungs runāja un sacīja savai tautai: "Redzi, es jums došu maizi, jaunvīnu un eļļu – un jums būs līdz sātam!" (2:19a) Siseņu uzbrukumi bija izpostījuši zemi un sausums apdraudēja tautas nākotni. Joēla laikā tāds posts tika uzskatīts par Dieva sodu, zīme, ka tuvojas tā Kunga diena. Garīdznieki tika mudināti aicināt ļaudīm agriezties, gavēt un sērot par tautas grēkiem.

[...]
Publicēts 11|02|2016
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā Jēzus silītē dus, Jēzus silītē dus. 

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda. Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā pantā semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā. Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus. Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmu cilvēku, kas dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā. Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.

[...]
Publicēts 16|12|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Svētku sveiciens

“Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu ticību un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa Baznīcu. Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassvētkos mūs pilda prieks un mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir piepildījis Kristus Bērns.

[...]
Publicēts 16|12|2015
LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāvests Gunārs Lazdiņš

RĪTDIENAS FONDS UN ARCHIBĪSKAPA ARNOLDA LŪŠA PIEMIŅAS FONDS

Mīļās latviešu draudzes plašajā pasaulē!

Šis ir pārmaiņu un arī neziņas pilns laiks ne tikai lielās pasaules norisēs, bet nereti arī mums tik tuvās un pazīstamās norisēs un vietās kā mūsu draudzēs. Domāju, ka lielākā daļa latviešu draudžu locekļu ārpus Latvijas jūt, kā draudžu dzīve iepriekšējos dažos gados ir mainījusies. Maiņas ir gan draudžu locekļu skaitā, kas ASV un Kanādas latviešu draudzēs sarūk, bet daudzviet Eiropas latviešu draudzēs palielinās, maiņas ir arī draudžu locekļu demogrāfiskajā statistikā, kas rāda, ka ASV un Kanādas latviešu draudzes noveco, bet Eiropas latviešu draudzēs pieplūst jauni cilvēki no Latvijas. Tas viss ir daļa no šodienas LELBĀL.

[...]
Publicēts 12|12|2015
Mācītājs
Kārlis Žols

Labdarības projekta "Mīlestība mammām" Ziemsvētku akcija

Mīļās māsas un brāļi!

Jaunatnes nozare aicina jūs piedalīties un reklamēt projekta "Mīlestība mammām" Ziemsvētku akciju!
Projekta akcija atbalstīs Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši mazuļi.
Izdale plānota 2016. gadā no 14. līdz 21. augustam Zemgalē.

Sadaļā Kas/Kur/Kad (ekrāna labajā pusē) pieejama projekta skrejlapa un Ziemsvētku akcijas dokuments.
  [...]
Publicēts 03|12|2015
Jaunatnes nozares vadītājs
Mācītājs Dāgs Demandts

Lūgšanās vienoti ar Franciju

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Mūsu sirdīs ir nemiers, jo mūsu acu priekšā atkārtoti redzamas briesmas. 
Mūsu sirdīs, ticu, arī pakāpināti ir augušas ne tikai rūpes par to, kas vispār notiek pasaulē, bet par savu nespēku izprast, kur nu vēl, palīdzēt novērst to, kas vairo ciešanas neskaitāmiem cilvēkiem. Kad liekas, ka  mūsu lūgšanas paliek neatbildētas, aicinu lūgt vēlreiz. Aicinu pacelt savas balsis, lai tās atskan līdz ar tiem, kas pielūdz To, kam ticu sirds līdzi lūzt par cietējiem un pasaulē novēroto ārprātu.
[...]
Publicēts 15|11|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBA Palīdzības nozares 2015. gada akcijas vēstule

Mīļie LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji!

Ir aizritējis vēl viens gads, kopš pēdējo reizi pie Jums vērsos ar lūgumu izsvērt Jūsu iespējas sniegt finansiālu palīdzību tautiešiem, kuriem neklājas viegli. Pa šo laiku no saziedotajiem līdzekļiem esam iegādājušies un aizgādājuši redzes aparātu kādam vājredzīgam zēnam Latvijā. Gandrīz visu redzes aparātam nepieciešamo summu ($2715) noziedoja viens cilvēks. Paldies par dāsnumu!
[...]
Publicēts 08|11|2015
Palīdzības nozares vadītāja
Māc. Biruta Puiķe-Wilson
12345678910>

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »