Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

LELBA statement on family separation

The Latvian Evangelical Lutheran Church in America (LELCA) and its congregations across the U.S. are appalled by the fact that 2,000 + children have been separated from their families at the US-Mexican border under the US governments “zero tolerance” policy. This policy leads to children being separated from parents caught illegally crossing the border.

Members of our congregations arrived from Latvia in the US after WWII as immigrants, seeking the freedom and refuge that the United States promised. The separation of children from their families offers no promise of freedom or refuge.

[...]
Publicēts 18|06|2018

Kad mūsu piemiņa ir aizvesto un zudušo vienīgais piemineklis

Daudziem šī diena būs kā visas citas, bet latvietis tai nedrīkst paiet garām bez lūgšanām. Mūsu latvju tautai 14. jūnijs nedrīkst kļūt par tikai "vēl vienu dienu". Kas tad pieminēs tos, kas tai dienā un dienās pēc tam piedzīvoja teroru, ārprātu, nāvi, nežēlību?! Man reiz prasīja: “Kāpēc vēl ik gadu pulcējāmies svētbrīdī pie aizvesto pieminekļa? Ir taču pagājuši tik daudz gadu, un arī dievlūdzēju skaits kļūst arvien mazāks.” Patiesība, bet vajag jau tikai divus, lai Pestītājs būtu klāt un uzklausītu lūgšanas, ko vēl čukst tie, kuru sirdis gatavas vēlreiz skumt, arī lai neaizmirstu, kā līdzi just. Spēja līdzi just ir pretspēks apātijai, kas ir reāls apdraudējums pasaules mieram. 14. jūnija piemiņas brīži ir arī pretspēks aizmirstībai, un tā ir bīstama. 

Tādēļ vēlreiz aicinu šodien neaizmirst, bet kopā sanākt un, ja vien tas neiespējams, tad domās līdz aizceļot pagātnē un uz mirkli līdzi just tiem latviešu bēgļiem, kas pēc sešiem gadiem 14. jūnijā pulcējās Sillenbuchas baznīcā un dziedāja:


[...]
Publicēts 15|06|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Sveicam mūsu mīļo Archibīskapi Laumu ordinācijas 40. gadadienā!

Ko rakstīt šādā dienā, kad visas domas ceļo uz brīdi, kad nelaiķis Arch. Arnolds Lūsis mani ordinēja? Tik viens vārds skan caur visām domām: paldies! Paldies Dievam Debestēvam, Pestītājam Jēzum, kalpošanas iedvesmotājam Svētajam Garam! 

Paldies par Baznīcu, kas reiz saredzēja manī to, ko kādreiz pati nespēju! Paldies par mana aicinājuma apstiprinājumu un nepārtraukto atbalstu manai kalpošanai! Paldies par katru iespēju būt kopā un mācīt, sapņot, kopā kalpot ar visu mūsu Baznīcu Kristus mīlestības un žēlastības spēkā!
  [...]
Publicēts 05|06|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus!

“Svētais Gars pūš, kur grib!” Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus!

"Svētais Gars pūš, kur grib," tā Jēzus mācīja un tā tika pierakstīts Jāņa Evaņģēlijā 3:8. Pēc augšāmcelšanās un tieši pirms Viņš tika pacelts debesīs, Jēzus mācekļiem bija teicis: “Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs Svētajā Garā… jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāk pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālēmē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Ap.d. 1:4b-5,8) Svētais Gars neievēro robežas - ne izredzētās tautas, ne Samarijas.

Svētais Gars pūš, kur gribēdams, un, šķiet, arī - kad vēlas. Jau vairākus gadu simteņus Dieva bērni bija gaidījuši pravietojumu piepildīšanos. Pirmajā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienā apustulis Pēteris paziņoja, ka sen gaidītais brīdis klāt: "Tagad notiek tas, kas sacīts, caur pravieti Joēlu: pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos.” (Ap.d. 2:16-18) 

[...]
Publicēts 20|05|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBĀL VIEDOKLIS PAR IZMAIŅĀM LELB LIKUMĀ

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca, izmantojot vairāku Saeimas deputātu atbalstu, ir lūgusi iekļaut Saeimas darba kārtībā jautājumu par izmaiņām LELB likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts bez konsultācijām ar citām luterāņu baznīcām Latvijā. Tā kā pašreiz Latvijas teritorijā un ārpus tās darbojas trīs luterāņu Baznīcas un to draudzes, kā tās Latvijas ev. lut. baznīcas pēcteces, kuras darbību pārtrauca Otrais Pasaules karš un sekojošā okupācija (Latvijas ev.lut. baznīca, kas darbojas Latvijā un Īrijā- LELB;  Latvijas ev.lut. Baznīca ārpus Latvijas, kas darbojas pasaules mērogā, ieskaitot Latviju - LELBĀL; un Vācu ev. lut. Baznīca Latvijā), būtu piemēroti, ņemot vērā šo vēsturisko procesu, kā arī kristīgus savstarpējas cieņas principus, vienoties par baznīcu līdzvērtīgu sadarbību, netaisni neizceļot vienas absolūtu prioritāti.

[...]
Publicēts 19|04|2018

Ir klusā sestdiena. Ārā gāž lietus. Domās aizceļoju pie mācekļiem un krustā sistā, nu viņiem uz visiem laikiem, šķiet, mirušā Jēzus sekotājiem. Lielā piektdiena viņiem likās beigas visām viņu cerībām. Vai tajā sestdienā lija lietus kā paša Dieva asaras? Kopā saplūstot ar sērotāju?
[...]
Publicēts 31|03|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Kristus augšāmcelšanās un dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti...

Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi. Vēl vienas bēres, vēl viens ceļojums uz kapsētu. Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo pusdienas bija paredzētas sērotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo. Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. (Lk. 24:1)  Ne jau starp ēdieniem, kas tika gatavoti bēru mielastam, būtu bijušas smaržīgās zāles, un tomēr,” mācītājs sev prasīja: “Vai arī klājot galdu ar saceptiem labumiem, viņi necentās ‘izdzēst’ nāves brutālās īstenības smaržas?”
[...]
Publicēts 28|03|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Lai Dievs svētī

Lai Dievs svētī prāvesta Gunāra Lazdiņa ceļojumu uz Latviju un mūsu LELBāL Latvijā iecirkņa Sinodi! 

Lai Dievs vada prāvestu Kārli Žolu un LELBāL Latvijas Pārvaldi, katru Sinodes dalībnieku un dalībnieci! 


[...]
Publicēts 09|03|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Ir Pelnu diena. Iesākas klusākais laiks Baznīcas gadā.

Tiekam aicināti šo laiku pavadīt lūgšanās - sevi pārbaudot, dziļāk ieskatoties dvēselē. Tiekam aicināti domāt par to, ko nozīmē tas, ka, kaut esam putekļi, Dievs mūs gaismā ceļ. Šī Kristus gaisma dziedina, kad tā sasniedz mūsu ēnas pusi. Pelnu diena iekrīt 14. februārī. Amerikā un vairākās citās valstīs daudzi to pavadīs atzīmējot Sv. Valentīna dienu. Daži nonākuši konfliktā, jo Gavēņa laikā bija domājuši atteikties no šokolādes, ar ko visbiežāk tiek apdāvināti tieši “Sirsniņu dienā.”  [...]
Publicēts 15|02|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica

MĪĻĀS MĀSAS UN MĪĻIE BRĀĻI KRISTŪ!

Pirms nedēļas devos uz Indianapoli, lai kopā ar draudzi apsveiktu mīļo amata brāli, prāvestu Gunāru Lazdiņu viņa ordinācijas 40. jubilejā. Dievkalpojumā pulcējāmies Zvaigznes dienā un Dievam pateicāmies, ka jubilārs sen jo sen sapratis, ka Kristus ir un būs viņa dzīves ceļa zvaigzne. Šodien domāju, cik gan reižu viņš pasludinājis Kristus žēlastības svētību: “kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps” gan Portlandes, Ziemeļkalifornijas, gan ilgus, ilgus gadus Indianapoles draudzēs? Dievs ir svētījis viņa kalpošanu un LELBāL vārdā arī pateicos, ka viņš nekad nav atteicies pildīt amatu arī mūsu Baznīcā! Dievs ir svētījis viņa darbu, viņam vadot LELBA jaunatnes nozari, tad vidienes apgabalu kā tā garīgajam vadītājam un tagad - LELBA pārvaldi, esot tās priekšniekam. Vēlreiz apsveicot, novēlu Dieva svētību, Kristus žēlastību un Svētā Gara iedvesmu viņam, viņa ģimenei un draudzei!
[...]
Publicēts 16|01|2018
Archibīskape
Lauma Zušēvica
12345678910>

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »