Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

RĪTDIENAS FONDS UN ARCHIBĪSKAPA ARNOLDA LŪŠA PIEMIŅAS FONDS

Mīļās latviešu draudzes plašajā pasaulē!

Šis ir pārmaiņu un arī neziņas pilns laiks ne tikai lielās pasaules norisēs, bet nereti arī mums tik tuvās un pazīstamās norisēs un vietās kā mūsu draudzēs. Domāju, ka lielākā daļa latviešu draudžu locekļu ārpus Latvijas jūt, kā draudžu dzīve iepriekšējos dažos gados ir mainījusies. Maiņas ir gan draudžu locekļu skaitā, kas ASV un Kanādas latviešu draudzēs sarūk, bet daudzviet Eiropas latviešu draudzēs palielinās, maiņas ir arī draudžu locekļu demogrāfiskajā statistikā, kas rāda, ka ASV un Kanādas latviešu draudzes noveco, bet Eiropas latviešu draudzēs pieplūst jauni cilvēki no Latvijas. Tas viss ir daļa no šodienas LELBĀL.

[...]
Publicēts 12|12|2015
Mācītājs
Kārlis Žols

Labdarības projekta "Mīlestība mammām" Ziemsvētku akcija

Mīļās māsas un brāļi!

Jaunatnes nozare aicina jūs piedalīties un reklamēt projekta "Mīlestība mammām" Ziemsvētku akciju!
Projekta akcija atbalstīs Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši mazuļi.
Izdale plānota 2016. gadā no 14. līdz 21. augustam Zemgalē.

Sadaļā Kas/Kur/Kad (ekrāna labajā pusē) pieejama projekta skrejlapa un Ziemsvētku akcijas dokuments.
  [...]
Publicēts 03|12|2015
Jaunatnes nozares vadītājs
Mācītājs Dāgs Demandts

Lūgšanās vienoti ar Franciju

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Mūsu sirdīs ir nemiers, jo mūsu acu priekšā atkārtoti redzamas briesmas. 
Mūsu sirdīs, ticu, arī pakāpināti ir augušas ne tikai rūpes par to, kas vispār notiek pasaulē, bet par savu nespēku izprast, kur nu vēl, palīdzēt novērst to, kas vairo ciešanas neskaitāmiem cilvēkiem. Kad liekas, ka  mūsu lūgšanas paliek neatbildētas, aicinu lūgt vēlreiz. Aicinu pacelt savas balsis, lai tās atskan līdz ar tiem, kas pielūdz To, kam ticu sirds līdzi lūzt par cietējiem un pasaulē novēroto ārprātu.
[...]
Publicēts 15|11|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBA Palīdzības nozares 2015. gada akcijas vēstule

Mīļie LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji!

Ir aizritējis vēl viens gads, kopš pēdējo reizi pie Jums vērsos ar lūgumu izsvērt Jūsu iespējas sniegt finansiālu palīdzību tautiešiem, kuriem neklājas viegli. Pa šo laiku no saziedotajiem līdzekļiem esam iegādājušies un aizgādājuši redzes aparātu kādam vājredzīgam zēnam Latvijā. Gandrīz visu redzes aparātam nepieciešamo summu ($2715) noziedoja viens cilvēks. Paldies par dāsnumu!
[...]
Publicēts 08|11|2015
Palīdzības nozares vadītāja
Māc. Biruta Puiķe-Wilson

Kas ir LELBA? - Tie esam mēs! Ilze Larsen ievēlēta par Vidienes apgabala prāvesti

Vidienes apgabala darbinieku un garīdznieku konference šī gada 24. - 25. oktobrī Grandrapidos, Mičigānā.

Līdzīgi kā Garezera 50 gadu jubilejas koncertā garezernieki atbildēja uz jautājumu: "Kas ir Garezers?", teikdami: "Es esmu Garezers!", - tā arī LELBA Vidienes apgabala konferences dalībnieki uz LELBA priekšnieka, prāvesta Gunāra Lazdiņa jautājumu: "Kas ir LELBA?", atbildēja: "Tā esam mēs."
Mēs esam atbildīgi paši par savu Baznīcu un mūsu ļaudīm, un tas ir jāveic Kristus mīlestībā un izpratnē. Šī tēma izskanēja cauri visam prāvesta Gunāra Lazdiņa ziņojumam un atskaitei.
[...]
Publicēts 04|11|2015
Milvoku latviešu draudzes priekšniece
Sandra Kalve

LELBA MISIJAS PROJEKTS "Dzīvības ūdens"

Mīļie brāļi un māsas Kristū!

Ārmisijas nozare aicina Jūs un Jūsu draudzes piedalīties un atbalstīt LELBA jaunizvēlēto misijas projektu Etiopijā, kas nodrošinātu tīra ūdens piegādi cilvēkiem Tigrejas apgabalā. Vienas akas izrakšana izmaksā aptuveni $10,000.00 dolāri un nodrošina tīru ūdeni 250 cilvēkiem.

[...]
Publicēts 03|10|2015
Ārmisijas nozares vadītāja
Dace Skudiņa

Lūgšana Pļaujas svētkiem

Vissvētais Dievs, reiz viens Tavs bērns mācīja:
Zeme ir piepildīta ar debesīm,
Un katrs parasts krūms ar Dieva uguni, 
Bet tikai tas, kurš redz, 
Novelk kurpes...

[...]
Publicēts 03|10|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica

LELBA iesākumā un 40 gados

Latviešu ev. lut. draudzes Amerikā pastāv jau kopš 19. gadsimta beigām, kad izceļotāji no Latvijas veidoja draudzes Ņujorkā, Bostonā, Baltimorā, Filadelfijā, Čikāgā, Klīvlandē, San Francisco un Linkolna pagastā, Viskonsinā, lai lūgtu Dievu savā dzimtajā valodā. Pirmās draudzes organizēja un periodiski apmeklēja igauņu izcelsmes mācītājs Hans Rebane, bet diekalpojumus un garīgo aprūpi veica pašu izvēlēti draudzes locekļi.

[...]
Publicēts 27|08|2015
LELBA archivārs
Juris Pūliņš

Vēstule no LELBA Emanuel African Methodist Episcopal Church - Charleston, South Carolina

Emanuel African Methodist Episcopal Church, 110 Calhoun Street, Charleston, South Carolina 29401

June 23, 2015

Dear Sisters and Brothers in Christ,

The Latvian Evangelical Lutheran Church in America (LELCA) and it’s congregations across the U.S. are joining in prayer with their African Methodist Episcopal brothers and sisters after June 17’s deadly church shooting in Charleston, South Carolina.

[...]
Publicēts 25|06|2015

Vienu dienu pēc Vasarsvētkiem

Ja viss būtu bijis, kā tam vajadzēja būt. . 

Ja viss būtu bijis, kā tam vajadzēja būt, tad es būtu paspējusi no sirds visiem novēlēt Dieva Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus un katram Baznīcas loceklim un loceklei priecīgu dzimšanas dienu - pirms tā pagāja. Bet, (man ļoti patīk tas mazais vārds) bet, tad es nevarētu dalīties ar vārdiem, ko tikai šorīt izlasīju. Tie nāk no grāmatiņas, par ko pateicos prāv. Klāvam Bērziņam, kas pirms divām nedēļām man to uzdāvināja Annabergā. Es ticu ir Kārļa Vilhelma Štēnbuka Apustuļu ticības apliecinājuma komentārs. No vācu valodas tulkojusi māc. Dr. Ilze Ķezbere-Herle, to šogad izdevis “Klints”.

[...]
Publicēts 26|05|2015
Archibīskape
Lauma Zušēvica
12345678910>

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »