Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

Tiešraide no archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dienas notikumiem

Ar technoloģijas un Dieva palīgu tiks izkārtota tiešraide no archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dienas notikumiem 19. aprīlī Milvokos. [...]
Publicēts 16|04|2015

Tija Abula

... priekš atjaunošanās

„Svētkus šos Dievs devis mums – priekš atjaunošanās.” Šis ir pazīstamas vācu Lieldienu dziesmas novēlējums, Roberta Bērziņa tulkojumā. Labprāt to sniedzu tālāk Jums, vārdu vispilnākā nozīmē.     

Katra svētdiena un it īpaši šādi lieli svētki ir domāti, lai mūsos atjaunotos dzīvot spēks un prieks. Saprotu jebkuru cilvēku, kas grib labi izgulēties un atpūsties. Sevišķi tiem, kuri darba slodzes nomākti, vajag arvien jaunu klusumu un mieru, lai mūsos varētu brīnišķīgi atjaunoties dzīves možums. Citādi mūsu “baterijas” īsā laikā ir tukšas.

[...]
Publicēts 30|03|2015
Archibīskaps
Elmārs Ernsts Rozītis

Kaps ir tukšs! Kristus dzīvo!

„Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis.” (Mateja ev. 28:5-6)

Esiet sveicināti mūsu augšāmceltā Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā!

Šie ir spēcīgi un satraucoši vārdi, kurus dzirdam šajā Lieldienu liturģiskā gada laikā. Varam tikai iedomāties mācekļu domas un pārdzīvojumu, kad viņi uzlūkoja tukšo kapu un glīti salocītos autus.

[...]
Publicēts 30|03|2015
LELBA pārvaldes priekšnieks
Gunārs Lazdiņš

"... ikviens, ko sirds skubināja un kam bija labs prāts, nāca un atnesa savu upura dāvanu saiešanas telts celšanai, kalpošanas vajadzībām un svētajām drēbēm." (II Mozus 35:21)

Mīļie Kristus darba darītāji!

Ar steigu tuvojas 19. aprīlis, kad no tuvienes un tālienes ar labu prātu un prieku Milvokos pulcēsimies, lai piedalītos jaunās LELBĀL archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojumā. Šis ir tik nozīmīgs notikums visai mūsu Baznīcai! Aicinām jūs piedalīties šajā vēsturiskā notikumā, to atbalstīt ar savām lūgšanām, ar savu klātbūtni, ja ir iespējams, - un arī ar īpašiem ziedojumiem.

[...]
Publicēts 02|02|2015
Arch. Elmārs Ernsts Rozītis
Ivars Petrovskis

Gana raksts 2014. gada Kristus piedzimšanas svētkos, ievadot anno Domini 2015

Saka liecinieks: "Jā, es nāku drīz!" "Āmen (tiešām), nāc, Kungs Jēzu!" Jāņa atklāsmes grāmata 22:20

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

Pēdējā no manis rakstāmā Gana rakstā lai mūs vada šie vārdi no pēdējās Bībeles grāmatas - Jāņa atklāsmes beigām: "Jā, es nāku drīz." "Āmen, nāc, Kungs Jēzu!" Kurš ir minētais liecinieks, kas drīz sola nākt? Pats Dievs, Jēzus, jeb kāds Viņa sūtnis? To pārdomājot, varam ievērot, cik daudzveidīgi Dievs jau ir nācis šajā pasaulē: ar Savu mīlestību, ar Savu Vārdu, un it īpaši, Savā Dēlā Jēzū Kristū. Ziemassvētki ir svētki par godu Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Un reizē svētki, kas ne tikai vien atskatās senā pagātnē, bet kuros atskan apsolījums nākotnei. Apsolījums Dieva nākšanai pilnībā, godībā. Apsolījums, ka pirmkristiešu lūgšana "Maranatā" - Nāci, Kungs! - tiek uzklausīta.

[...]
Publicēts 06|12|2014
LELBĀL archibīskaps
Elmārs Ernsts Rozītis

Svētku sveiciens

"Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja "Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts." (Lūkas ev. 2:13-14)

Sinoptiķu prognozes rāda, ka šī gada ziema būs gana sniegota. Daudzi no mums esam jau piedzīvojuši agro ziemu, baltā sniegā tērptu. Pasaule tiešām ģērbjas jaunā apģērbā. Un varbūt tā arī Ziemassvētki mūs vēlas sagaidīt ar stāstu par jaunpiedzimušo bērnu, notikumu, kurš ik reizi spēj izmainīt mūsu sirdis, darīt tās baltas, apģērbt jaunās sajūtās. Un, ja mēs to pieņemam, šis notikums palīdzēs mums arvien vairāk līdzināties tam ideālam, par kuru tik ļoti sapņojam savās sirdīs.
  [...]
Publicēts 06|12|2014
Prāvests
Gunārs Lazdiņš

Sveiciens Pateicības dienā!

Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! Jo Tas Kungs ir liels Dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem.
Psalms 95:2-3
Publicēts 27|11|2014

Dievs, svētī Latviju!

Mums ticis viszilākais ezers un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze, vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis vissvētākais
debesu jums.
Jo savu visskaistāko zemi Dievs ir dāvājis mums.
Laimonis Vāczemnieks

LELBA saime sirsnīgi sveic LATVIJU 96. dzimšanas dienā!

 
Publicēts 18|11|2014

LELBA JAUNĀ PĀRVALDE UN CITAS MAIŅAS

Līdz ar prāv. Laumas Zušēvicas neseno ievēlēšanu bīskapes amatā mūsu plašajā LELBĀL Baznīcā (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas), kurā sastāv visas pasaules latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas, izņemot LELB (Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu), arī LELBA (Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā), kas ir daļa no LELBĀL, sagaida maiņas, kas jau ir notikušas LELBA XIV Sinodē Milvokos. Sinode norisinājās šogad no 24. līdz 26. oktobrim. [...]

Publicēts 05|11|2014

Edija Banka-Demandta

Jaunais LELBA pārvaldes priekšnieks - prāv. Gunārs Lazdiņš

Sestdien, 25. oktobrī, Sinodes laikā sinodāļi ar otro vēlēšanu piegājienu ar 72 balsīm no 77 izsniegtajiem mandātiem par jauno LELBA pārvaldes priekšnieku ievēlēja prāv. Gunāru Lazdiņu. Jāpiemin, ka iepriekš 9 gadus šo amatu pildīja prāv. Lauma Zušēvica. Sirsnīgi sveicam prāv. Gunāru Lazdiņu un izlūdzamies Dieva vadību, jauno amatu uzņemoties. Sinodes noslēguma dievkalpojumā svētdien paredzēta LELBA jaunās pārvaldes locekļu amatā ievešana, kur arī prāv. [...]
Publicēts 26|10|2014

Edija Banka-Demandta
12345678910>

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Oktobris
Pēc savas pārticības, pēc saviem ienākumiem dari žēlastības darbus: ja tev nedaudz mantas, nebaidies no mazuma darīt žēlastības darbus.
Tobita 4:8

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »