Teksta izmērs A A A
LV | EN
Vasarsvētku dievkalpojums 
Ar prieku ziņojam, ka LELBĀL sagatavotais Vasarsvētku video dievkalpojums ir jau skatāms! lasīt tālāk »
LELBĀL iesūtīts: 30.05.2020
Izstādes "Pazudušie bērni" atklāšana 
Mūsu Baznīca aktīvi atbalsta tos, kas Kapseļu ielā valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) filiālē “Rīga” apbrīnojamā, patiesā mīlestībā gādā par bērniņiem ar neiroloģiskiem traucējumiem un kustību ierobežojumiem. lasīt tālāk »
Archibīskape Lauma Zušēvica un māc.Dr.Dace Skudiņa iesūtīts: 21.05.2020
XVI SINODES IZMAIŅAS 
Mīļie LELBA draudžu vadītāji, amata māsas un brāļi! Rakstām cerībā, ka Dievs jūs ir uzturējis un stiprinājis šajā neziņas un pārmaiņu pilnajā laikā! lasīt tālāk »
Prāvests Gunārs Lazdiņš, prāvests Dāvis Kaņeps iesūtīts: 19.05.2020
Ģimenes dienas koncerts "Gaišais rīts" 
Lai arī Mātes jeb Ģimenes diena jau atzīmēta, mūsu sirdīs, domās, vārdos un darbos turpinām mīlēt savas mammas. lasīt tālāk »
Kanādas apgabala prāvests Dāvis Kaņeps iesūtīts: 14.05.2020
Filadelfijas Sv. Jāņa draudze meklē mācītāju pilna laika darbam 
Filadelfijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze, dibināta 1893. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, pieder Latviešu evaņğēliski luteriskai baznīcai Amerikā (LELBA). lasīt tālāk »
Filadelfijas latviešu ev.lut.Sv.Jāņa draudze iesūtīts: 12.05.2020
Zemes diena un projekts "Dosim dabai" 
Labdien, mīļās māsas un brāļi! lasīt tālāk »
LELBA Jaunatnes nozares vadītājs, mācītājs Dāgs Demandts iesūtīts: 23.04.2020
Zaļās ceturtdienas, Lielās piektdienas un Lieldienu dievkalpojumi 
Mīļie draudzes locekļi un dievlūdzēji! Dieva miers lai ir ar jums visiem! Paldies LELBA Kanādas apgabalam par skaisto un svētīgo Pūpolu svētdienas dievkalpojumu! lasīt tālāk »
BLUM nozares vadītāja Sarma Eglīte iesūtīts: 09.04.2020
Pūpolsvētdienas dievkalpojums 
Mīļās māsas un brāļi Kristū! Sirsnīga pateicība Korijam Avotam un Mārai Pelēcei par darbu "sašujot" kopā mūsu dievkalpojumums Klusai nedēļai un Kristus augšāmcelšanās svētkiem. lasīt tālāk »
BLUM nozares vadītāja Sarma Eglīte iesūtīts: 05.04.2020
"Palīdzība Latvijai" nozares vadītāja Sandra Kalve ieguvusi atzinību 
Apsveicam LELBA Palīdzības nozares vadītāju, LELBĀL Prezidija locekli Sandru Kalvi, kura saņēma LELBĀL Archibīskapes atzinības rakstu 2020.gada februārī, Milvokos. lasīt tālāk »
Tia Abuls iesūtīts: 25.02.2020
Jauns projekts "Dosim dabai!" 
"Un Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu." /1. Mozus 2:15/ lasīt tālāk »
LELBA Jaunatnes nozares vadītājs, mācītājs Dāgs Demandts iesūtīts: 08.11.2019
12345678910>

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Oktobris
Dziedini mani, Kungs, un es būšu dziedēts, glāb mani, un es būšu glābts!
Pravieša Jeremijas grāmata 17:14

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »