Teksta izmērs A A A
LV | EN

LELBA Rietumu apgabala konference

iesūtīts: 19.09.2022
LELBA’s Rietumu apgabala draudžu konference notika Vašingtonas pavalstī, no 9. līdz 11. septembŗa, Rietumkrasta latviešu izglītības centrā, Šeltonā.

Konferencē piedalījās LELBA pārvaldes priekšniece, prāv. Anita Vārsberga Pāža, kā arī Rietumu apgabala garīdznieki un amatpersonas:  diak. Guna Reina, māc. Mārtiņš Rubenis, prāv. Daira Cilne (apgabala garīgā vadītāja), Tamāra Rūse (laju pārstāve pie Baznīcas virsvaldes) un Zinta Kūlīte (dāmu komiteju referente).  

Draudžu delegāti bija Jānis Šulcs (Sietla), Daina Upīte (Oregona), Kārlis Veilands (Ziemeļkalifornija), Dāvis Reins (Dienvidkalifornija), Jānis Legzdiņš (Sandiego) un Anita Rubene (Denvera).  No Oregonas draudzes piedalījās arī Ieva Dexter, bet no Sietlas draudzes Inese un Ēriks Raisteri, Jānis un Maija Atvari, Maija Riekstiņa, Andrea Drougas un Juris Cilnis.  

Intensīvas divu dienu sēdes atklāja ar vakariņām, kam sekoja prāv. Anitas Vārsbergas Pāžas ziņojums par mūsu Baznīcas, LELBPasaulē darbību.  Jau ilgāku laiku mums ir bijušas draudzes Latvijā, bet tikai pēdējā gadā esam panākuši, ka LELBPasaulē ir registrēta, kā oficiāla Baznīca.  To panākt bija liels darbs—pateicība darba darītājiem, advokātiem un Latvijas draudžu darbiniekiem.  Un pateicība Dievam!

Pirmo dienu noslēdzām ar īpašu vakara lūgšanu.  Kopš Ukrainas kara sākuma diak. Guna Reina katru vakaru pulksten 8os ir vadījusi aizlūguma pusstundu kam var pievienoties caur Zoom.  Šoreiz konferences dalībnieki pievienojās klātienē.  Aizlūdzām par Ukrainu, par mūsu Baznīcu un apgabalu—un cits par citu. 

Sestdienu iesākām pulcējoties meža dievnamiņā uz rīta lūgšanu.  Prāv. Anita Vārsberga Pāža, lietojot galda spēli Jenga kā uzskates līdzekli, mudināja konferences dalībniekus meklēt iespējas kā mainīt to, ko daram—lai varētu turpināt celt savas draudzes ticībā, cerībā un Kristus mīlestībā. 

Prāv. Anitas iedrošināti, ķērāmies pie darba.  Rīta posmā pārrunājām kā pandēmija ir ietekmējusi draudžu darbību un kā varētu iedrošināt ļaudis atgriezties—piedalīties klātienes dievkalpojumos.  

Pēcpusdienā, pēc kopīgas pastaigas ap ezeru, meklējam veidus, ka apgabala draudzes varētu vairāk sadarboties.  Kārlis Veilands proponēja, ka Adventa laika svētdienās—arī Ziemsvētku vakarā un Ziemsvētku dienā—kāda no draudzēm varētu sagatavot īsu video svētbrīdi.  Tas tiktu izsūtīts visam apgabalam un arī ievietots YouTūbā, lai ieraksts būtu pieejams visiem, kas vēlētos to noskatīties.  Pēc īsām pārrunām, projekts tika vienbalsīgi pieņemts.  

Vēl tika izteikta vēlēšanās atrast kādu kopīgu labdarības projektu, kas piesaistītu ne tikai draudzes locekļus, bet arī citus mūsu latviešu saimes piederīgos.  Viena iespēja būtu Kapseļu ielas bērnu nams.  Tamāra Rūse apsolījās no LELBA Palīdzības nozares darbūt informāciju, un tad pavasarī draudzes varētu rīkot zupas pusdienas—atbalstot šo svētīgo darbu, ko dara mūsu Baznīca.

Sestdienas vakarā, pēc lūgšanas klausījāmies dzeju, dziedājām dziesmas un baudījām sadraudzību.  Bet svētdienas rītā atkal pulcējāmies mežvidus dievnamiņā uz noslēguma dievkalpojumu.  Diak. Guna Reina vadīja liturģiju, Svētos Rakstus lasīja Sandiego draudzes priekšnieks Jānis Legzdiņš un Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks Kārlis Veilands, draudzes lūgšanu teica Inese Raistere, sprediķoja prāv. Daira Cilne, un—ērģelnieces Maijas Riekstiņas vadīti—visi dziedājām Tam Kungam!

Vēl nevaru nepieminēt mūsu brīnišķīgo saimnieci Kristīnu Bartelson un viņas palīdzi Kristīni Gilmore kuras mūs lutināja trīs reizes dienā ar visdažādākiem gardumiem.  Pēc atvadu pusdienām visi dalībnieki skanīgi un no sirds nodziedājām “Te bij’ laba(s) saiminiece(s)”!

Paldies visiem Apgabala konferences dalībniekiem!  Un paldies Dievam par jums!

Pirms devāmies mājās, kopīgi nodziedājām “Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī!”  Ar Dievpalīgu, turpināsim celt savas draudzes ticībā un cerībā un Kristus mīlestībā!

Zinta Kūlīte un Daira Cilne

« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūnijs
Kristus teica saviem mācekļiem: "Kas jūs klausa, tas klausa mani, un, kas jūs atraida, tas atraida mani."
Lūkas ev. 10:16

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »