Teksta izmērs A A A
LV | EN

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ IZSLUDINA BĪSKAPA VĒLĒŠANAS 2021. GADĀ

iesūtīts: 11.06.2021
LELBP Darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas bīskaps/e tiek ievēlēts/a uz septiņiem gadiem. Baznīcas Virsvalde (BV) viņam/ai tad var piešķirt amata apzīmējumu archibīskaps/e. Nākošajām vēlēšanām jānotiek 2021. gadā, lai pēcnieka/ces ievešana amatā varētu notikt līdz 2022. g. 1. maijam.

LELBP Virsvalde ir izraudzījusi Vēlēšanu komisiju, kura sastāv no ASV Sietlas latviešu ev. lut. draudzes locekļiem – Jāņa Šulca (priekšsēdis), Dāvida Dzenīša, Kairas Dzenītes un Lisas Pružinskas.
Vēlēšanu komisija pielietos elektronisko balsošanas metodi līdzīgi kā pēdējā vispārējā LELBP balsojumā par Baznīcas vārda maiņu. Vēlēšanu komisija uzskata, ka pandēmijas laikā elektroniskā sazināšanās un balsošana būs visdrošākā un laika ietaupīgākā metode visiem darbības jautājumiem. Publicējam oficiālo vēlēšanu e-pasta adresi visiem jautājumiem un korespondencēm:  LELBP.balso.2021@gmail.com. 
Vēlēšanu process sāksies 2021. g. jūnijā ar balsstiesīgo sarakstu sastādīšanu un beigsies  (vismaz pirmais gājiens) oktobrī ar balsu tabulēšanu.  Ja gadījumā ir jānotiek otram balsošanas gājienam, Vēlēšanu komisija ir droša, ka varēs laicīgi izkārtot balsošanu pirms 2022. gada janvāra. LELBP draudzes darbojas 15 dažādās valstīs, tādēļ ir paredzams, ka balsošanas laika ietvaros būs jautājumi un sarežģījumi. 

Vēlēšanu kalendārs 2021. gadam:

Līdz 2021. gada 15. jūnijam  jāizsūta aicinājums apgabalu un zemju prāvestiem iesūtīt Vēlēšanu komisijai balsstiesīgo sarakstu.
Līdz  15. jūlijam  komisijai jāiesūta balsstiesīgo saraksti.  Komisijas sastādīto sarakstu nosūta BV prezidijam apstiprināšanai.
Līdz 15. jūlijam  jāizsūta aicinājums nominēt kandidātus.
Līdz 15. augustam  jāiesūta nominācijas.
Līdz 30. augustam  kandidātiem jāiesūta sava piekrišana vai nepiekrišana kandidatūrai.
Līdz 15. septembrim  jāizsūta balstiesīgiem vēlēšanu procesa norādījumi ar kandidātu CV un pavada vēstuli.
5. oktobrī jāatklāj balsošanas portāls. Balsstiesīgie tiek mudināti piedalīties.
30. oktobrī balsošanas portālu slēdz.
1. novembrī Vēlēšanu komisija paziņo BV vēlēšanu rezultātus, kurus BV apstiprina un izsludina.

Instrukcija LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS PASAULĒ Bīskapa vēlēšanām

Visur šajā Instrukcijā minētie amatu pildītāji var būt sieviešu vai vīriešu kārtas.

‌1. BV izsludina Bīskapa vēlēšanas visiem LELBP apgabaliem un zemēm, publicējot informāciju ar Baznīcu saistītajos mēdijos (drukātajos un elektroniskajos).
2. Kandidātus Bīskapa amatam var nominēt BV prezidents, BV locekļi, LELBP un zemju pārvalžu priekšnieki un locekļi, mācītāji un diakoni, kas ir LELBP aktuālā aktīvo un emeritēto sarakstā, un LELBP draudžu pilnvarotie, izpildot  savas draudzes pilnsapulces, padomes vai valdes lēmumu.  Katrs individuāls balsotājs vai viena draudze var nominēt tikai vienu kandidātu.  
3. Vēlēšanu  komisija saņem no nominētajiem kandidātiem elektronisku piekrišanu kandidēt.  Ja kandidāts pieder arī pie kādas citas sinodes vai Baznīcas, kura nav pakļauta LELBP, kandidātam rakstiski  jāapsola,  ja ievēlēts Bīskapa amatā, sekos LELBP  darbības noteikumiem un BV lēmumiem.
4. Bīskapa amatam var kandidēt ikviens augstāko teoloģijas mācības iestādi beigušais LELBP mācītājs, kas nokalpojis latviešu draudžu darbā vismaz 10 gadus kopš ordinācijas.
5. Katram kandidātam jāiesniedz Vēlēšanu komisijai ziņas par viņa vecumu, izglītību un darba gaitām LELBP,  līdz ar pašreizējo adresi un e-pasta informāciju.  Vēlēšanu komisijai ir tiesības formulēt jautājumus kandidātiem, pieprasīt video ierakstu, dodot iespēju atbildes un video publicēt kopā ar vēlēšanu materiāliem.
6. Vēlēšanu komisija piesūta nominēto kandidātu sarakstu līdz ar 5. punktā minētiem datiem BV apstiprināšanai.
7. Balsstiesīgie ir tie, kas uzskaitīti šīs instrukcijas 2. punktā.
     a. Katras draudzes balsu skaits vēlēšanās ir definēts LELBP darbības noteikumos:  viena balss no katriem pilniem vai nepilniem 200 (divi simti) locekļiem.  Minimālais draudzes locekļu skaits vienas balss iegūšanai ir 20 (divdesmit).   Mazākas vienības var, ar vietējā prāvesta ziņu,  skaitu apvienot.
        b. Draudzes balsu skaitu nosaka pēc iepriekšējā gada reģistrēto pilntiesīgo locekļu skaita.
8. Līdz vēlēšanu kalendārā paredzētajam datumam apgabalu un zemju prāvestiem  jāiesūta Vēlēšanu komisijai ziņojums par 7. punktā minētajiem balsotājiem līdz ar individuālo balsotāju  e-pasta adresēm, kā arī draudžu un balsotāju vienību priekšnieku vārdiem un adresēm.
9. Uz piesūtīto ziņu pamata Vēlēšanu komisija sastāda balsstiesīgo sarakstu un nosūta to BV Prezidijam apstiprināšanai.
10. Pēc BV Prezidija apstiprinājuma saņemšanas, Vēlēšanu komisija elektroniski nosūta vēlētājiem  visus vēlēšanu materiālus.
11. Balsot var tikai par vienu kandidātu. 
12. Elektroniskās balsošanas laikā ar kļūdu labojumiem vai jautājumiem 2. punktā norādītie balsstiesīgie var griezties pie Vēlēšanu komisijas – LELBP.balso.2021@gmail.com. Jautājumi pēc balsošanas portāla slēgšanas netiks atbildēti.
13. Ievēlēts ir kandidāts,  kas ieguvis visu balsstiesīgo vēlētāju absolūto balsu vairākumu.
14. Ja neviens kandidāts nav ieguvis vajadzīgo balsu skaitu, otrā gājienā  balso tikai par diviem kandidātiem, kas pirmajā gājienā saņēmuši lielāko balsu skaitu.  Vēlēšanu gaita ir tāda pati kā  pirmajā gājienā. Ievēlēts ir kandidāts, kas ieguvis lielāko balsu skaitu.
15. Vēlēšanas apstiprina BV.  Pārsūdzības par vēlēšanu komisijas rīcību vēlētāji un kandidāti var iesniegt BV viena mēneša laikā, skaitot no vēlēšanu rezultātu izsludināšanas. Izsludināšanas  veids – atbilstoši šīs instrukcijas 1. punktā noteiktajam.

*Ar šo ziņojumu lūdzam katra apgabala un zemes prāvestam nosūtīt kontakta informāciju par visiem balsstiesīgajiem jūsu apgabalā: Vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefons un balsu skaits (ja kādai draudzei ir vairāk kā viena balss, spriežot pēc 7. punkta noteikumiem).
Informāciju lūdzu nosūtīt pirms 2021. gada 15. jūlija  LELBP.balso.2021@gmail.com

*Lūdzam katram apgabala prāvestam publicēt Bīskapa vēlēšanu informāciju jūsu mājas lapās un publikācijās, lai ievērotu šīs instrukcijas 1. punkta noteikumus. 

LELBP Bīskapa/es Vēlēšanu komisijas vārdā,
Priekšsēdis Jānis Šulcs
Tel 206-406-5226
jsulcs@gmail.com
lelbp.balso.2021@gmail.com

« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Februāris
Pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi!
Jesajas gr. 60:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »