Teksta izmērs A A A
LV | EN

GATAVOJOTIES LELBA XVI SINODEI

iesūtīts: 15.04.2021
“Tev pietiek ar Manu žēlastību, jo Mans spēks top pilnīgs nespēkā.” 2.kor 12:9

2021. gada 12. martā

Mīļā LELBA saime!

LELBA pārvalde daudz strādājusi lai gatavotos uz Sinodi, kas notiks šī gada 24. un 25. aprīlī, izmantojot Zoom platformu. Šoreiz, papildus parastajiem organizatoriskiem darbiem – sastādot darba kārtību un detalizētus sarakstus, gādājot lai nominācijas komisija būtu sagatavota un draudžu mandātu skaits apzināts – tai ir bijis jārisina jautājums kā šo visu veiksmīgi rīkot virtuālā vidē. 

Šie praktiskie darbi ir tikai sīka daļa no mūsu kopdzīves, un tomēr tie nodrošina turpinājumu Dieva valstības attīstībai tieši mūsu vidū. Jo Sinodei sanākot kopā, kaut kas vēl iepriekš nesasniegts var uzņemt jaunu sparu. Un ar svaigu prātu un garu, lai uz jums kas XVI Sinodē piedalīsies, attiecināms Apustuļa Pāvila mudinājums: Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba ar atdzimšanas mazgāšanu un atjaunošanos Svētajā Garā, 6 ko viņš bagātīgi pār mums izlēja caur mūsu glābēju Jēzu Kristu, 7 lai viņa žēlastībā mēs tiktu attaisnoti un kļūtu mūžīgās dzīvības mantinieki, uz ko esam cerējuši. Titam 3:5-7

Vēl pie tam, jūsu uzticīgā līdzdalība Baznīcas misijā var likties niecīga, taču mums arī der iedvesmoties no dziesmas vārdiem, kuri izaicina ikvienam nākt talkā, jo:
Mūžam ceļams, mūžam ceļams Ļaužu dvēs'lēs Dieva nams. Mūžam steidzams, nepabeidzams, Reizēm liekas neuzceļams. Mūžam ceļams Dieva nams. 
Pāri tumsām, pāri naidam Ceļams dvēs'lēs Dieva nams. Visiem veŗams, neaptveŗams, Reizēm liekas neuzceļams. Mūžam ceļams Dieva nams. (236) Andrejs Eglītis

Aicinām ikkatrai draudzei izmeklēt un “sūtīt” savu(s) delegātu(s), un justies iedrošinātai, ka arī mūsu Baznīcas nams ir visiem verams. Katrs lai pienes savu artavu, savu talantu, savu pieredzi un gaišo galvu, lai celtu – pāri tumsām, pāri naidam…

LELBA Satversmē rakstīts: 6. Sinodē ar lēmējtiesībām piedalās: Archibīskaps, Amerikā dzīvojošie Latvijas Ev. Lut. Baznīcas Virsvaldes locekļi, Baznīcas pārvaldes locekļi un revidenti, pārvaldes nozaru un pastāvīgo komisiju vadītāji, Baznīcā ietilpstošo draudžu mācītāji un diakoni un tie mācītāji un diakoni kam nav draudzes, bet kas atrodas apgabalu prāvestu rīcībā, katra apgabala dāmu komiteju referente un draudžu delegāti. Katra draudze, kuŗas sastāvā pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 20 pilntiesīgi aktīvi draudzes locekļi par kuŗiem ir samaksātas šīs Baznīcas obligātās nodevas un kuŗā ir notikuši vismaz 6 dievkalpojumi gadā, latviešu valodā, pie kam vismaz vienam to starpā jābūt ar Svēto Vakarēdienu, var sūtīt vienu balstiesīgu delegātu. Draudzes, kuŗu sastāvā ir 251 un vairāk pilntiesīgi aktīvi draudzes locekļi, par kuŗiem ir samaksātas šīs Baznīcas obligātās nodevas, no katriem šādiem pilniem vai nepilniem 250 draudzes locekļiem var sinodē sūtīt vienu balstiesīgu delegātu. Prasības par 3 gadu periodu nav attiecināmas uz jaundibinātām un apvienotām draudzēm pirmajos trīs gados.

E-pastā, kurā saņemta šī vēstule, ir atrodama JotForm saite (anketas saite pieejama ŠEIT), kas jūs aizvedīs uz pieteikšanās anketu. Tur ievadiet savu vārdu un kontakta e-pasta adresi, kā arī norādiet kāda veida delegāts jūs esat (piem. – Baznīcas Virsvaldes Amerikā dzīvojošs pārstāvis, Draudzes delegāts, garīdznieks, u.c). Piespiežot “submit” podziņu, jūs būsit reģistrēts!  Viesi arī gaidīti un tie lūgti pieteikties. Jautājumus par pieteikšanās anketi var prasīt prāv. Dāvim Kaņepam (daviskaneps@gmail.com) .

Lūdzam šo vēstuli un Zoom saiti pārsūtīt jūsu draudzes locekļiem!
Visbeidzot – XVI Sinodes izdevumus apmaksās pati LELBA!

Gaidot jūs satikt virtuālajā vidē!


Prāv. Gunārs Lazdiņš – LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāv. Dāvis Kaņeps – LELBA pārvaldes priekšnieka garīgais vietnieks
LELBA pārvalde  

« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Februāris
Pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi!
Jesajas gr. 60:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »