Teksta izmērs A A A
LV | EN

Mūžībā aizgājis Jānis Robiņš

iesūtīts: 18.12.2013
Jānis Robiņš aizgāja Dieva mierā 14. decembrī. Bēres būs pirmdien, 23. decembrī, plkst. 11:00 Mineapoles-St. Paulas latviešu ev. lut. baznīcā. Pēc bērēm būs bēru mielasts baznīcas lejas telpās. Pēc mielasta apbedīšana Crystal Lake kapsētā. Ziedojumi Jāņa piemiņai tiks nodoti Garezeram un Latvijas Okupācijas muzejam.

Kā Ilze Garoza bija rakstījusi laikrakstā "Laiks" (2010. gada 21.-27. augusta izdevumā):
"Uzņēmīgs, mērķtiecīgs un enerģisks Latvijas patriots, kas bezgala mīl savu dzimteni - Jāni Robiņu visbiežāk raksturo ar šādiem vārdiem.
Jānis Robiņš dzimis Rīgā 1925. gada 3. augustā. Pēc bēgļu gaitām Vācijā, pārceļoties uz dzīvi Amerikā, viņš kļuva par vienu no spilgtākajām trimdas latviešu personībām. J. Robiņš ir izciliem panākumiem bagāts ķīmiķis, bet vienlīdz lielus sasniegumus apliecinājis arī sportā un sabiedriskajā darbā, tādējādi iemantojot cieņu un atzinību gan latviešu, gan amerikāņu sabiedrībā. Vašingtonas universitātē Sietlā 1957. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu, J. Robiņš ar ģimeni apmetās uz dzīvi Sentpolā (St. Paul), Minesotas pavalstī. Ilgus gadus viņš bijis vecākais zinātniskais līdzstrādnieks koncernā 3M un uzņēmumā Ashland Chemical Co, bet pēc pensionēšanās 1990. gadā izveidojis pats savu uzņēmumu Catalytic Crosslink Inc. Savas profesionālās dzīves laikā J. Robiņš lasījis lekcijas vispārējā un analītiskajā ķīmijā Makalestera koledžā (Macalester College) Sentpolā (St. Paul) un bijis vieslektors Rīgas Tehniskajā universitātē. J. Robiņš ieguvis 33 patentus ASV un par savu izcilo metalliešanas izgudrojumu pieminēts Latvijas institūta izdotajā grāmatā The World Knows Latvia By, kurā aprakstīti daudzi Latvijas ievērojamākie cilvēki. Latvijas Zinātņu akadēmija 1995. gadā viņam piešķīra goda doktora grādu, Latvijas valdība 2005. gadā viņam piešķīra IV pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni. Jāņa un Brigitas Robiņu ģimenē izaudzinātas četras gudras, talantīgas meitas.
Jānis Robiņš stāsta, ka viņam allaž paticis sākt un darīt, ko neviens cits nav uzņēmies: "Pētniekam vienmēr jāskatās un jāiet tajā virzienā, kur neviens nav gājis vai kur kāds jau gājis, bet nav visu paveicis līdz galam. Kādreiz gadās, ka mazliet savādākā veidā mēģinot darīt, ko kāds jau reiz sācis, izdodas atklāt ko jaunu." Līdzīgi viņš darbojies arī sabiedriskā laukā. Savulaik viņš panāca, ka latviešu volejbola vienību uzņēma Amerikas volejbola apvienībā, tika sarīkotas Pirmās latviešu globālās meistarsacīkstes Garezerā un Latviešu ev. lut. Baznīcu Amerikā (LELBA) uzņēma ASV Luterāņu padomē."

Kā Jānis pats reiz rakstījis: "Esmu bijis Mineapoles-St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks, Latviešu ev. lut. Kristus draudzes priekšnieks, kasieris, sekretārs un svētdienas skolas vadītājs. Latviešu Ev. Lut. Baznīcā Amerikā (LELBA) esmu bijis viceprezidents, kasieris un Statistikas nozares vadītājs. Esmu bijis Latvijas Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Baznīcas Virsvaldes viceprezidents un revidents. Piedalījos LELDA un LELBĀL statūtu komisijās un vairākkārt biju to vadītājs. No 1993. līdz 2005. gadam biju Rītdienas fonda valdes priekšsēdis un pēc tam sekretārs."
« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Februāris
Pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi!
Jesajas gr. 60:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »