Teksta izmērs A A A
LV | EN

XVI SINODES IZMAIŅAS

iesūtīts: 19.05.2020
Mīļie LELBA draudžu vadītāji, amata māsas un brāļi! Rakstām cerībā, ka Dievs jūs ir uzturējis un stiprinājis šajā neziņas un pārmaiņu pilnajā laikā!

Mēs ticam, ka veselības aizsardzības labā, jūs esat ierobežojuši fizisko platību, kurā dzīvojat un darbojaties. Kristīgās Baznīcas dzīve strauji pārvērtās, atstādama dievnamus klusus, bet tās mandāts, kas skan Jēzus lūgšanā “Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.” Jāņa ev. 17:21, skan caur mūsu viedierīcēm.
Sēdes notiek ZOOM vai citās platformās, dievkalpojumu ieraksti un tiešraides, iespējams sasniedz un pulcina lielāku draudzi nekā agrāk būtu iedomājušies. Pateicoties vairāku garīdznieku un draudžu aktīvo locekļu centieniem kaut ko jaunu izmēģināt, cilvēkam kā nekad agrāk ir tik bagāta dievkalpojumu, svētbrīžu un garīgu pārdomu brīžu izvēle! 
Pandēmijas apstākļos LELBA pārvaldei arī jāpieņem būtiskus lēmumus, kas skar Baznīcas darbību. Viens šāds lēmums, ko Pārvalde pieņēma vienbalsīgi, ir LELBA XVI sinodes pārcelšana no 2020. gada oktobra uz 2021. gada 17.-20. jūniju. Filadelfijas Sv. Jāņa draudze Vilņa Ores vadībā kārto ar sinodes organizēšanu saistītus jautājumus. Telpas sarunātas St. Mary of Providence Center, 227 Isabella Road, Elverson, PA 19520. Elverson atrodas apmēram stundas attālumā ziemeļrietumu virzienā no Filadelfijas pilsētas. No Elversonas uz rietumiem izplešas ievērojamais Pensilvānijas Menonītu-Amišu kultūras apgabals ar skaistām lauku ainavām un tūristu atrakcijām.
Lūdzu iezīmējiet savos kalendāros jaunos datumus! Ja apstākļi to prasīs, ka arī tad LELBA XVI sinodi nebūs iespējams noturēt iecerētajā laikā, laicīgi informēsim jūs par maiņām un plāniem.

Dievpalīgu vēlot,
prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA Pārvaldes priekšnieks
prāv. Dāvis Kaņeps, LELBA Pārvaldes vicepriekšnieks‌Dear congregational leaders and clergy,
We write this letter in prayerful hope that it finds you in good health and spirits! We trust that you have done your part in slowing the spread of Covid19 by limiting your activity, understanding that our call is to protect our neighbor. As halls of worship remain silent, as a Church we continually abide in Christ’s mandate, expressed in the prayer found in John, chapter 17:21 “that they may all be one. As you, Father, are in me and I am in you, may they also be in us,[a] so that the world may believe that you have sent me.” Through social media we have been able to maintain connectedness in a virtual manner, though we thirst for real community.
Thanks to technological tools, we are able to meet to conduct business, worship, pray, and immerse in God’s Word. Thanks to the efforts of many of our ordained leaders, the resources available at our finger tips has never been so rich! People, who have rarely stepped foot in our sanctuaries, now connect with pastors and congregation members who have partaken in the life of the Church for many years.
The Council of the Latvian Evangelical Lutheran Church in America (LELCA – LELBA) has acted on the current pandemic reality by postponing our XVI Synod Assembly in the Philadelphia metro area from October, 2020 to June 17-20, 2021. Please mark your calendars to note the change in dates! The site chosen for our Assembly is St. Mary of Providence Center, 227 Isabella Road, Elverson, PA 19520. Elverson is about an hour drive northwest from Center City Philadelphia, and is located a similar distance from the Lancaster County Amish- Mennonite tourism region, with its picturesque farms and quaint attractions.
While we are hopeful that travel and gathering restrictions get responsibly lifted by the middle of next year, LELCA council shall advise you, dear co-workers in the Vineyard, of any new changes in dates, if circumstances warrant such a change.

‌May the peace of our Lord Jesus Christ be with you all,
The very rev. Gunārs Lazdiņš, LELCA council chair
The very rev. Dāvis Kaņeps, LELCA council vice-chair
« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Janvāris
Tie, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.
Pāvila vēst. romiešiem 8:14

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »