Teksta izmērs A A A
LV | EN

Pasūtīsim labas grāmatas!

iesūtīts: 30.01.2014
LELBA krājumos ir plašs vērtīgu grāmatu klāsts. Garīga satura grāmatas skar ne tikai prātu, bet arī sirdi. Dāvināsim grāmatas, kas uzrunā mūsu sirdis, kas stāsta par Kristus labestību un atgādina mums, kā turpināt dzīvot virs zemes.


"Birutas grāmatas" piedāvā:
 BENCINGERS I. Ievads Vecajā Derībā 6.00  
 BIRZNIEKS K. Drošais ceļš 6.00
 FREIJS A.  Par svēto un labo 19.00
 GALIŅŠ A. Zelta lietus (luga)  2.00
 GRĪSLIS E.      Kristīgie, nu laiks ir mosties 5.00
 GRĪSLIS E. Par ticību  4.00 
 GRĪSLIS E. Svēts mantojums 4.00 
 GRĪSLIS E. Vairo mums ticību   4.00 
 JANKOVSKIS L. Viss ir tik tuvu (dzeja) 8.00
 KAMERGRAUZIS N. Ētikas dimensijas 8.00
 KAMERGRAUZIS N. Ieguvums manā dzīvē 7.00
 KLEINBERGS O. Dievs ar mums  6.00 
 KUNDZIŅA red. Svētuma sargi 12.00
 ĶIPLOKS E. Dzimtenes draudzes un baznīcas  20.00
 ĶIPLOKS E. Gaišā debesmala 5.00
 ĶIPLOKS E. Kalpošana gaŗā un patiesībā 6.00
 ĶIPLOKS E. Mīļš mums mūsu Dieva nams 8.00
 ĶIPLOKS E. Prof. Voldemārs Maldonis 4.00
 ĶIPLOKS E. Sēja un pļauja 10.00
 LANGE E.  Baznīcas vēsture 4.00 
 LANGE E.  Es ticu 5.00
 LANGE E.  Marka evaņģelijs 8.00
 LELBA Draudžu rokas grāmata 5.00
 LELBA Kristīgās ētikas studiju pārrunām 5.00 
 LELBA No ticības dzīvojam 2.50 
 LELBA Es ticu (sprediķi par Apustuļu ticības  apliecību) 5.00
 LIEPKALNS A. Viņš necīnījās pasaulīgi 13.00
 LŪSIS A. Aiztek ūdeņi, aiztek gadi  9.00
 LŪSIS A. Es stāstu par Jēzu 9.00
 LŪSIS A. Leģendas   8.00
 LUTERS M. Mazais katechisms 2.50
 MEŽARAUPS V. Es Tavu gaismu redzēju 7.00
 MILLERE U. 101 Jaunākais Bībeles stāsts 14.00
 PĒTERSONS K.  Kungs, māci mums Dievu lūgt 6.00
 PUTNIŅA E. red. Tevi es piesaucu (lūgšanas) 10.00 
 RUBENIS J.  Ievads kristīgajā meditācijā  8.00
 SILIŅA E. red. Krusta gaismā 8.00
 STRAUTNIEKS J. Kristus atpestītais 6.00
 VĀRSBERGS V. Drošākais krasts  10.00 
 VEINBERGS A. Pa Jēzus pēdām 15.00
 VOITKUS A. Labais gans  5.00
 VOITKUS A. Soģis (lugas) 6.50
 DZIESMU GRĀMATA ĒRĢELĒM UN  KLAVIERĒM
 25.00
 LŪKAS EVAŅĢĒLIJS  10.00

Čeki rakstāmi uz „Birutas grāmatas”. Visas grāmatu cenas ir ASV dolāros. Grāmatas cenai jāpieskaita $4.00 par sūtīšanas izdevumiem.
Pasūtījumi adresējami Birutai Zommerei, 32089 Buena Vista Dr., Arch Cape, OR 97102, USA.
Tālrunis: (503) 436-1708
E-pasts: jbzommers@charter.net
_____________________________________________________________________________

Milvoku draudzes gādībā ir nonākušas lielās drukas Dziesmu grāmatas, kuras var nopirkt par $10.00, un mazās lūgšanu grāmatas par $5.00. Mazās lūgšanu grāmatiņas ir lieliska alternatīva apsveikuma kartiņai, kas kādreiz maksā gandrīz vai $5.00. Šīs grāmatas var iegādāties, sazinoties ar Tiju Abulu,‌
‌2910 Pomona Ct, Brookfield, WI 53005, USA.
‌Tālrunis: (262) 938-9741
‌E-pasts: tabuls@att.net
‌_____________________________________________________________________________

Ir pieejama 2014. gada Baznīcas gadagrāmata, kuru izdod LELBĀL (Latvijas Ev. Lut. Baznīca ārpus Latvijas). Gadagrāmata ir sadalīta trīs daļās: Kalendārs, Raksti un Chronika. 1. daļā ietilpst kalendārs visam gadam ar mēnešu un katras dienas lozungiem, kur arī var sekot līdzi vārda dienām. Katru mēnesi ievada raksts/pārdomas par mēneša lozungu. Katrā svētdienā ir minēti lasījumi un aizlūgumi. 2. daļā ir lasāmi daudzi raksti no dažādiem autoriem. 3. daļa ir bagāta ar attēliem no Baznīcas dzīves. Cena ir $20.00 + $3.00 par sūtīšanas izdevumiem. Šīs gadagrāmatas var iegādāties, sazinoties ar Ivaru Petrovski, 5239 E Woodmeade Ct. SE, Ada, MI 49301, USA‌.
‌Tālrunis: (616) 975-2705‌
‌E-pasts: zipetro@att.net
 
« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Februāris
Pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi!
Jesajas gr. 60:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »