Teksta izmērs A A A
LV | EN

Mīļā LELBA saime 2018. gada Ciešanu laikā!

iesūtīts: 31.03.2018
Kristus Ciešanu laiks tuvojas savai kulminācijai Klusajā nedēļā. Kā jau tradicionāli ierasts, šinī pārdomu un sevī ieskatīšanās laikā pievēršam savas sirdis un prātus arī tiem, kuri Jēzum Kristum rūpēja visvairāk un kurus viņš nekad neaizmirsa – tos, kuri mūsu vienmēr trauksmainajā pasaulē cieš no netaisnības, trūkuma un vardarbības.

Vecajā Derībā ir labi zināms teksts, pravieša Jesajas grāmatā, 42. nodaļā, kas baznīcas vēstures gaitā un, jo sevišķi, Ciešanu laikā arvien ir attiecināts tieši uz pašu Kristu. Pravieša balsī runā pats Dievs un runā par pašiem neaizsargātākajiem mūsu vidū – par tiem, kuri ir kā “ielūzušas niedres”, nudien kā dzīves, apstākļu, vēsturisku sakritību un citu cilvēku ļaunuma un vienaldzības ielauztas niedres. Bet Dievs arī šos, “ielauztos”, neaizmirst un nepamet. Gluži otrādi, Jesajas vārdi jo sevišķi atgādina, ka Dieva gars būs ar šo īpašo kalpu, kas “tautām nesīs taisnību”. Kā rakstīts Jesajas vārdos, “ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs; uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes.” (Jes. 42:1-4)

Dieva apsolījums ir varens: Dieva kalps nepagurs. Kristus nepagurs. Un, kā Kristus sekotāji, arī mēs esam aicināti nepagurt pacelt savas balsis, aizstāvot tos, kam ciešanu un pārbaudījumu nasta veļas pāri kā milzīga straume, kad draud izdzēst dzīvību un cerību uz labāku dzīvi mierā un labklājībā. Bēgļi un patvēruma meklētāji tik bieži ir kā “ielūzušas niedres”, kas tik bieži dzīvo no cerības vien, ka pienāks laiks, kad nāve, izsalkums un posts nebūs ikdienišķa realitāte, kam neredz nekādu risinājumu. Lai arī mēs nespējam ikkatram palīdzēt nedz Sīrijas nežēlīgajā karā, nedz Mianmaras Rohinga bēgļu plūsmē, nedz arī tik daudziem citiem visās pasaules malās, tomēr spējam palīdzēt vismaz tiem bēgļiem, kas par spīti tik daudziem šķēršļiem nonāk mūsu krastos ar cerību uz jaunu sākumu viņu “ielūzušajās” dzīvēs. Kopā ar abām lielākajām Amerikas luterāņu baznīcām arī mēs, LELBA saime, turpinām sniegt palīdzošu roku bēgļiem sadarbībā ar Lutheran Immigration and Refugee Service (LIRS).

Ar vislielāko pateicību par garīgu atbalstu caur lūgšanām un praktisku atbalstu caur ziedojumiem, lūdzu visas LELBA draudzes, garīdzniekus, dāmu komitejas un draudžu locekļus arī šogad turpināt ieslēgt aizlūgumos bēgļus visās pasaules malās. Jo īpaši, lūgsim par bērniem bēgļu ģimenēs: pēdējā statistika rāda, ka apmēram 50% no bēgļiem bērnu vecumā neapmeklē skolu. Pašlaik pasaulē ir pāri par 65 miljoniem cilvēku, kas ir spiesti bēgt no savām mājām. Pāri par 50% ir bērni vecumā zem 18 gadiem. Pusei no viņiem nav iespējas iegūt izglītību nometnēs un vietās, kur viņu ģimenes ir atradušas pagaidu patvērumu. Šinī fiskālajā gadā Amerikas Savienotās Valstis ir līdz šim uzņēmušas apmēram 10,000 bēgļus. Arī LIRS ir rūpīgi strādājusi, lai uzņemtu daudzus no viņiem, un mūsu LELBA ir atbalstījusi šo svētīgo darbu – paldies!

LIRS prezidente Linda Hartke ir vadījusi LIRS darbu pēdējos 8 gadus. Šopavasar viņa savā profesionālajā dzīvē atšķirs jaunu lappusi. Linda ir vienmēr augsti novērtējusi LELBA pienesumu LIRS kalpošanā, bet šobrīd arī mēs sakām viņai paldies par auglīgu darbu, vadot LIRS un par labo sadarbību. Lai Dievs svētī Lindas tālākās gaitas un lai Dievs arī vada nākamā LIRS vadītāja atrašanas procesu, kam būs uzdevums tālāk virzīt luterāņu kalpošanas darbu starp tiem, kas ir kā “ielūzušas niedres”, bet kurus nedz Kristus pats aizmirsīs, nedz arī Kristus baznīca drīkst aizmirst, jo mēs sekojam Viņam, kurš “nepagurs”, nesot taisnību, mieru un līdzcietību mūsu sašķeltajā un baiļu pārņemtajā pasaulē. Lūdzu atbalstiet LIRS kalpošanu ar lūgšanām un ziedojumiem: LIRS, 700 Light Street, Baltimore, MD 21230, www.lirs.org; 410-230-2700.

Ar pateicību un svētību visiem novēlot,
Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro
LELBA LIRS nozares vadītāja
 
« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »