Teksta izmērs A A A
LV | EN

No sirds apsveicam mūsu amata brāli profesoru Dr. Egilu Grīsli

iesūtīts: 15.02.2018

Gaidot 19. februāri, domās un lūgšanās ar jubilāru - emeritēto mācītāju, Manitobas Universitātes emeritēto profesoru Dr. Egilu Grīsli.

LELBāL Virsvaldes un savā vārdā no sirds apsveicu mūsu amata brāli viņa 90. dzimšanas dienā! Cik daudz esam lasījuši viņa grāmatas un mācījušies no viņa lekcijām! Mīļā jubilāra devums ir nesis lielu svētību neskaitāmiem visu vecumu studentiem gan ārpus Latvijas, gan Latvijā.

Gatavojoties viņu apsveikt, lūdzu viņu un viņa sievu, mācītāju Indru Skuju-Grīsli, dalīties pārdomās par savu dzīvi. Indra Skuja-Grīslis atbildēja: “Šis ir jautājums, kuru Egils visvairāk uzdevis, runājot ar saviem studentiem: “Vai Tu esi lasījis pirmavotus?” Tad nu tiem studentiem, kuri bija lietojuši tika “secondary sources”, nācās meklēt oriģinālos tekstus. Tā ir vienmēr bijusi viņa galvenā pieeja darbam ar studentiem un tekstu (to viņš iemācījies, studējot Jeilas Universitātē). Lai kas tas arī nebūtu par tematu, cilvēkam jāiemācas pašam domāt un izvērtēt dažādas pieejas! Egils vienmēr ir centies norādīt saviem studentiem sekli “neatgremot” citu domas vai slēpties aiz tām, kad nav pašam savas nostājas. Tas attiecas gan uz akadēmisko teoloģiju, gan reālo dzīvi baznīcā.”

Pateicamies Dievam, ka Viņš mūsu Baznīcu ir svētījis caur jubilāra pieeju ticības jautājumiem un mācībām! Viņa devums nezudīs. Tik bieži esmu redzējusi mūsu latviešu mājās viņa grāmatas. Nereti viņš tiek citēts citu grāmatās, rakstos un svētrunās. Vienu citātu atradu kādas draudzes 1999. gada izdevumā. Ņemot vērā, ka jau ieejam Kristus Ciešanu laikā, kad daudzkārt pārdomāsim mūsu Pestītāja ciešanu un augšāmcelšanās nozīmi šajā ļoti sekularizētajā pasaulē, tik svētīgi atcerēties māc. emer. un prof. emer. Dr. Egiļa Grīšļa arvien izaicinošos un patiesos vārdus:

“Kristus augšāmcelšanās tiek ticēta tur, kur vēl šodien atspoguļojas baznīcēnu sirdīs un sejās viņu svētā sastapšanās ar dzīvo Kristu. Kur baznīcā trūkst saskarsmes ar Kristu, tur augšāmcelšanās liecība skan tukši un neticama. Ja elektriskajos vados nav strāvas, tad ar krāsainiem lampu kupoliem tumsu nenovērsīsim. Strāvai apstājoties elektriskie sildītāji nesilda, plīts necep un neviens elektriskais aparāts nedarbojas. To mēs saprotam: nav strāvas! Bez strāvas tā lieta neiet. Tāpat bez dzīvā Kristus baznīca nav nekas vairāk, kā kāda laicīga biedrība vai klubs. Tur var satikt draugus, labi pavadīt laiku, papriecāties un pat kopīgi pagarlaikoties, bet no mūžības gaismas tur nav ne vēsts. Bez Kristus nav baznīcas, ir tikai ļaužu bars! Un visam tam atšķirība ir formulējama vienā vārdā: augšamcelšanās! Tie, kas ir sastapušies ar dzīvo Kristu, katru dienu, katru stundu pavada kopā ar augšāmcelto Pestītāju. Un tad ir draudze - tad ir baznīca!”

Šie vārdi atgādina jubilāra raksturīgās spējas dziļas teoloģiskas patiesības ilustrēt ar visiem saprotamiem tēliem. Tie palīdzējuši mācītājiem sagatavot sprediķus. Tāpat viņa apbrīnojāmais literatūras citātu krājums ir dāvājis vēl vienu atslēgu latviešu dvēselēm kristīgai ticībai atklāt atbalsis citu mūsu tautas rakstu krājumos.

Lai Dievs svētī mūsu mīļo brāli Kristū! Aicinu dalīties ar saviem apsveikumiem viņam! Dāvināsim viņam kādu atmiņu no mācībās vai kopīgā kalpošanā vadītiem brīžiem! Kaut mēs kopā varētu uzdāvināt viņam to, ko, šķiet, viņš visu mūžu vēlējies – lai LELBāL būtu dzīva Baznīca, kur katra tās locekļa sejā atspoguļojas sastapšanās ar dzīvo Kristu!

Priekā un pateicībā par šo Dieva kalpu, + Lauma Zušēvica un LELBāL Virsvaldes locekļi


« atpakaļ

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »