Teksta izmērs A A A
LV | EN

Trīsdesmit gadus lūdzot, mīlot un kalpojot!

iesūtīts: 21.07.2017

Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšnieces Sandras Kalves raksts par draudzes 30 gadu jubileju šī gada marta beigās.

***

Dievs, Jēzus, ticība, lūgšana, jubilejas, svinības, laulības, kristības, iesvētības, sērās, prieks, lepnums, Koncekrācija, Sinodes, ģimene, gudrībā, skola, Lauma, Artūrs, Miķelis, Blaumaņi, Ozoliņi, Gailāni......Devu sev 15 sekunžu laiku kurā bija jāuzraksta jebkādi vārdi kuri nāca prātā domājot par draudzi un atskatoties atpakaļ uz mūsu draudzes pastāvēšanas 30.gadiem. 

Šogad mācot latviešu skolā viens no mūsu projektiem klasē bija rakstīt vienkārši visus latviešu latviešu vārdus, kuri tajā mirklī nāca prātā. Tā arī es domāju par šo rakstu, par šo jubileju un visu, kas ir noticis. Rakstīju visu, ko es par to iedomājos. Mani skolēni varētu jums liecināt par to, ka man rakstot vārdi vienkārši plūda un dažreiz mana vārdu 'jūra' aizgāja pilnīgi citā virzienā pamatojoties uz vienu vārdu, kurš ienāca prātā dzirdot kādu citu. Tā liekas arī šinī rakstā tik daudz par ko runāt un teikt un liekas ka katra doma, katra cilvēka mūžs pavadīts mūsu draudzē, vai tajā kalpojot liek domām skriet tik tālāk gandrīz vai nepabeidzot iesākto domu. Ceru ka tomēr esmu spēju novaldīt savus domu 'zirgus' tik daudz lai jūs šī stāsta laikā neraustītu uz visām pusēm.

Marta beigās nosvinējām savas draudzes 30 gadu jubileju. Domājot par cilvēka mūžu, trīsdesmit gadi parasti nav lieli, dzīve tikai tā īsti ir sākusies. Vēsturē trīsdesmit gadu ir pavisam īss laika posms, taču tajā var notikt tik ļoti daudz, ka liekās, ka esi nodzīvojis veselu mūžību.

Tūkstoš deviņi simti astoņdesmit septītajā gadā trīs Milvoku draudzes( Milvoku Latviešu Ev. Lut. Draudze, Sv. Jāņa Latv. Ev. Lut. Draudze Milvokos un Milvoku  Latv. Ev. Lut. Kristus Draudze) apvienojās, lai turpinātu iesākto un veidotu jauno. Apvienojās pāri par 700 latviešu luterāņu un draudzes gana atbildība tika uzticēta toreiz mācitājai nu jau arī Archibīskapei Laumai Zušēvicai sadarbiba ar Milvoku Lat.Ev.Lut.Kristus Draudzes mācītāju Visvaldi Rumpēteri.

Šajos gados tik daudz kas paveikts, gan noturētas divas Sinodes, noorganizētas draudžu dienas Garezerā, un protams rīkota Laumas Koncekrācija-viņas ievešana Archibiskapes amatā. Šogad pat, pavisam nesen Lauma tika lūgta vadīt dievkalpojumu tajā pašā dievnamā, Mt. Zion Ev Lutheran Church, kur notika šī koncekrācija.

Tie nu tie lielie notikumi vai darbi, bet tie jau nenotiek bez maziem, ikdienas darbiņiem, lai draudze tiktu uzturēta gan ik dienas gan ik svētdienas.

Cik daudz cilvēku pūļu pielikts, lai vēl pēc 30 gadiem, pretojoties draudzes dievlūdzēju skaita samazināšanai, atrodas cilvēki, kuri dara un vada. Laumas pienākumiem pieaugot, auga mūsu pašu darbs un sadarbība. Tiekamies ik mēneša padomes sēdēs, kur spriežam ne tikai par garīgām, bet arī lietišķām lietām, kā piemēram torņa jumta pārlikšana, kas rīkos krāmu tirdziņu, kura peļņa ļauj mūsu draudzes dāmām atbalstīt jauniešu latvisko izglītību Garezerā? Esam vienmēr atbalstījuši Latviešu skolas centienus arī tepat Milvokos. Kristus mīlestības pilnās sirdis dod tālāk savu mīlestību mūsu vecākajai draudzes paaudzei to apciemojot un tā padarot viņu dienas gaišākas-tie ir mūsu Samarieši. Talcinieki Latvijai  turpina atbalstīt draudzes Latvijā. Grupa Dūriens Pie Dūriena darina lupatu sedziņas ar kurām tad tiek sasildīti mazuļi vai jaunpiedzimušie, kuri iet mājās no Kuldīgas pilsētas slimnīcas. Mūsu draudzē ir vienreizēji cilvēki kuriem tiešām rūp, ka Milvokos vēl gadiem būtu dievnamā durvis atvērtas un tie un vēl jaunākās paaudzes varētu nākt un pielūgt un slavēt Dievu.

Būtu netaisnīgi pret tiem, kuru vārdus piemirstu tāpēc šoreiz atsevišķus vārdus neminēšu, varbūt tikai pāris. Mīļš paldies maniem priekštečiem draudzes priekšnieka amatā, Artūram Mundeciemam un Miķelim Abulam, un protams mūsu Archibīskapei Laumai un viņas visai ģimenei, kura vienmēr viņas darbu ir atbalstījusi. Gribu pateikties draudzei un visai latviešu sabiedrībai par atbalstu darbam ko darām. Paldies, ka pieņemat un rūpējaties par ik katru jaunu dievlūdzēju vai tas ir angliski runājošais vai arī iebraucis no Latvijas un meklē dvēseles mieru un savējos. Mums vēl daudz darāmā. Daudz dzirdam, ka nav viegli būt kristietim! Domāju, ka to var attiecināt uz jebkuru reliģiju. Pasaulē šodien ir tik daudz ciešanu, ka mēs esam šobrīd visvairāk viens otram vajadzīgi, gan uzklausot, gan otra asaru noslaukot, gan kopā priecājoties, ka pēc trīsdesmit pastāvēšanas gadiem, mums šo pavasari ir septiņi iesvētamie.

Ticu, ka tieši mums, mūsu latviešu tautai, Dievs ir uzticējis nest Viņa mācību un sludināt Viņu caur mūsu miermīlīgāki sirdīm, dievbijīgām balsīm un miera pilnām lūgšanām. Mums jāliecina citiem, ka pēc visa kas ar mūsu tautu ir noticis, mēs vēl lūdzam un jūtam Jēzus mīlestību.

Vai nākošie 30 gadi būs mainīgi? Protams! Vai nāks jauni un darbīgi cilvēki, Dieva bērni palīgā? Neapšaubāmi!

Apsveicu jūs visus mūsu jubilejā! Mīlestībā un pateicībā un par jums visiem un par Jums lūdzot!

Sandra Kalve
Draudzes priekšniece

 
« atpakaļ
DSC_3683.jpg
DSC_3707.jpg
 

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Jūnijs
Kristus teica saviem mācekļiem: "Kas jūs klausa, tas klausa mani, un, kas jūs atraida, tas atraida mani."
Lūkas ev. 10:16

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »